REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU
Regulamin sklepu internetowego Autolampy-Stachura.pl
Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem .
§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Autolampy-Stachura.pl, działający pod adresem autolampy-stachura.pl, prowadzony jest przez firmę Firma Handlowa "STACHURA" Sławomir Stachura, mieszczącą się pod adresem ul.Chłodna 5/2 , 60-224 Poznań z siedzibą ul.Kamienna 24 , 62-081 Wysogotowo k/Przeźmierowa . Numer NIP 7790017836, REGON 634346236.

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza
zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w
przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pomocą Przelewy24, lub wyborem opcji „za pobraniem”.
7. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "Zwykły
przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Koszty przesyłki są wyliczane na podstawie wagi zakupionych produktów. Klient jest informowany o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest e-mailem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
Przelewy24, dotpay, Paypal lub zwykłym przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 5 Procedura reklamacji

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego,
dokument sprzedaży oraz opis przedmiotu reklamacji.)
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

§ 6 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym lub przekazem pocztowym lub w zależności od wyboru dokonanego przez
klienta.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celów przetwarzania danych osobowych klientów, ich udostępniania innym podmiotom, stosowanych zabezpieczeń przetwarzanych danych zawarte są w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://autolampystachura.abstore.pl/polityka-prywatnosci,55,pl.html

2. Sklep stosuje pliki "cookies". Szczegółowe informacje na temat ich stosowania są zawarte w Polityce plików „cookies”, która znajduje się pod https://autolampy-stachura.pl/pliki-cookies,1038,pl.html
§ 8 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 30.12.2021r.