ZWROTY

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

Dokładne informacje są zawarte w naszym regulaminie.


Zwroty prosimy przesyłać na poniższy adres, kontaktując się wcześniej telefonicznie lub e-mailowo:

F.H."STACHURA" Sławomir Stachura
ul.Kamienna 24
62-081 Wysogotowo